ROAD SHOW

ROAD SHOW là sự kiện diễu hành kết hợp phát tờ rơi quảng bá cho các nhãn hàng, công ty với độ thu hút sự chú ý của mọi người cao nhờ tương tác trực tiếp!

Translate »