FLASHMOB GIÁNG SINH 2015 VINCOM PLAZA BIÊN HÒA

FLASHMOB GIÁNG SINH 2015 VINCOM PLAZA BIÊN HÒA

Cảm ơn các Thiên Thần – Noel
Cảm ơn mọi người
Một đêm Giáng Sinh đỏ rực và rộn ràng

 

 

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »