TOUR KĨ NĂNG CHO CÁC BÉ

TOUR DU LỊCH VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP


Bé biết nhận biết các nguy hiểm, các khó khăn sẽ gặp phải đồng thời biết được các xử lí tình huống một cách chính xác nhất

Các bé sẽ phát triển được lối suy nghĩ logic, phân chia, sắp xếp công việc và các phương pháp để xử lí tình huống thông qua việc dã ngoại trong rừng, trèo đèo, lội suối

Bằng cách trải nghiệm thực tế với thiên nhiên, các bé sẽ trở nên tích cực hoạt động hơn, tránh xa những cám dỗ ở chốn thành thị để có thể hòa hợp với thiên nhiên, núi rừng BIDOUP

Translate »